Onze tarieven

Lees alles over onze tarieven en vergoedingen

Onze tarieven

Reguliere zitting:
€ 40,00
Toeslag aan huis:
€ 20.00
Toeslag inrichting
€ 15,00
Screening intake en onderzoek ( na verwijzing)
€ 57,00
Rapport op verzoek
€ 75,00
Braces of materiaal
kostprijs
Gemiste afspraak of niet tijdig geannuleerde afspraak
kostprijs consult

Afspraken die niet binnen 24 uur afgezegd worden kunnen in rekening gebracht worden. Hiervoor geldt het bovenstaande tarief.

Fysiotherapie en uw verzekering

Fysiotherapie wordt bij chronische indicaties vanaf de 21e vergoed uit uw basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen voor rekening van de patiënt of de aanvullende verzekering. Wanneer het uit de basisverzekering vergoed wordt zal eerst het eigen risico opgemaakt worden mits dit nog niet op is.

Bij niet chronische indicaties valt fysiotherapie binnen uw aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen waar u recht op heeft verschilt per verzekering.

Per 1 januari 2018 valt heup- en knieartrose onder de basisverzekering. Dit betekent dat de eerste 12 behandeling voor rekening van het eigen risico komen. Vanaf de 13e behandeling valt het onder de aanvullende verzekering. Behandelingen voor artrose kan alleen wanneer u een verwijzing heeft van uw huisarts of specialist.

 

Kijk hiervoor goed in het polisoverzicht van uw verzekering.

Fysiotherapie en Echografie Roermond heeft contracten met alle verzekeraars met uitzondering van de Frieslandse.

© Copyright Fysiotherapie en Echografie Roermond